Brandskydd

Vi arbetar vidare med vårt brandskyddsarbete på våra fastigheter vartefter vi vill säkerställa att fungerande brandvarnare finns i alla lägenheter i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).
Fungerar inte eller saknas brandvarnare skall anmälan göras till fastighetsägaren. Hyresgästen ansvarar för att brandvarnare vårdas samt att den/de funktionstestas en gång per år, förslagsvis 1:a advent.

Våra nyinstallerade brandvarnare har batteridrift på ca 10 år!
Vi hjälper er med installation om så önskas!

Under kontakt kan du se olika sätt att göra felanmälan.

ofogoABBrandskydd