SOPNING

Sopning av samtliga markytor kommer att ske i början av vecka 20

vi har hoppats på regn  i samband med sopningen

för att undvika så mycket dam som möjligt

regnet har dock uteblivit varefter sopning ej har utförts.

siriusSOPNING