Gymnasievägen 1

  • hus_gymnasiev1_03
  • hus_gymnasiev1_02

Gymnasievägen 1, Bergviken. Fastigheten Vialen 10.

Kort info om fastigheten:
Fastigheten innehåller 12 lägenheter.
Bastu finnes
Det finns 12 bilplatser under carport med motorvärmare.
Bredband samt kabel-tv är installerat.

ofogoABGymnasievägen 1