PLANERAT ELAVBROTT

Fastigheten på Oscarsgatan 1 kommer att vara strömlös under tiden

tisdag 2016-06-10  23:0 – onsdag 2016-05-11 04:00.

På grund av underhållsarbete av Luleå Energi.

siriusPLANERAT ELAVBROTT