Välkommen till Sirius Fastigheter

Sirius Fastigheter är ett privat fastighetsbolag som hyr ut lägenheter i Luleå kommun.
Vi har inriktat oss på att förvalta och förädla hyresfastigheter, med målsättningen att alltid hyra ut ändamålsenliga lägenheter till våra hyresgäster.

Fastigheter

Intresseanmälan

Kundinformation

Kontakt

ofogoABHem