Kundinformation

Här har vi sammanställt lite information för dig som är boende eller kanske kommer att flytta in eller ut. Har du något annat du funderar över eller vill veta, så kontakta oss via telefon eller på vår e-post så kommer vi att hjälpa dig med dina flyttfunderingar.

UPPSÄGNING

Uppsägning av din lägenhet skall ske skriftligt på ditt hyreskontrakt. Uppsägningstiden är 3 månader räknat från närmast kommande månadsskifte. Exempelvis om du säger upp din lägenhet den 4 april så gäller uppsägningstiden t o m 31 juli.

HYRESBETALNING

Vi aviserar en månadshyra i taget. Inbetalning av aktuell månads hyra skall vara inbetald senast den 1:a i varje månad. Eventuella tillägg för garage, bilplats etc. aviseras med den ordinarie månadshyran (samma avi).

TVÄTTSTUGAN

Håll rent och respektera bokade tider.
Följ noga de regler som gäller i din tvättstuga och lämna tvättstugan så nästa hyresgäst kan påbörja sin tvättning i tid. Glöm ej att städa efter dig, rengör tvättmedelsfack, luddfilter i torktumlaren, golvbrunnen och golvet kring de maskiner som du har använt.
Bokad tid innebär att du förfogar över tvättstugan under hela den bokade tiden!

BESIKTNING

I samband med utflyttning sker alltid en slutbesiktning av lägenheten. Denna utförs av vår fastighetsförvaltare tillsammans med utflyttande hyresgäst. Eventuella skador som åsamkats av hyresgästen dokumenteras för att reglering av kostnaden skall kunna ske.

STÖRNING

Vad är störande?
Att höra en granne som har fest eller att ett barn skriker någon enstaka gång får man räkna med när man bor i flerfamiljshus. Det som däremot kan upplevas som störande är bråk och skrik eller andra ihållande ljud som hög musik på kvällar och nätter.

Upplever du att du blir störd kan du ringa vår jourtelefon, tel. 070-688 84 00, under kontorstid ringer du vårt kontor. Vid en konstaterad störning kontaktar vi den som står på lägenhetsavtalet. Kontraktsinnehavaren är skyldig att betala utryckningskostnaden.

Enligt hyreslagen är upprepade störningar anledning till uppsägning.
Från hyresvärdens sida ser vi att det är lugnt i fastigheten mellan kl.23.00-06.00!
Rökning ser vi gärna att det sker utomhus & aldrig i gemensamma utrymmen!

ELBILAR & LADDNING

Laddning av elbilar är endast tillåten på anvisade laddningsstolpar för elbilar. Man får inte ladda sin bil i vanliga parkeringsstolpar, då detta är förenat med stor brandrisk. Laddningsstolpar finns inte på alla fastigheter, kontakta oss på mail för mer information.

FELANMÄLAN

Vid brand, olyckor och inbrott ring larmnumret 112.
Fastighetsunderhåll & felanmälan sker till tel. 0920-884 10 (vardagar 08-16)
eller till felanmalan@siriusfast.se

Akuta jourärenden efter kl. 16.00 samt helger: 070-688 84 00

Bra att veta innan ni ringer felanmälan: glödlampor, lysrör, glimtändare, säkringar, egna tvätt eller diskmaskiner, persienner, avloppsproblem som orsakats av hyresgäst ansvarar & bekostas av den samme.

Du skall vara hemma eller tillåta att vi använder huvudnyckel när du anmält ett fel!
Vissa akuta fel åtgärdar vi inom 24 timmar.


Rulla till toppen