Hur varmt får det vara i min lägenhet ?

Så varmt får det vara i lägenheten

Under sommaren är det många som undrar hur varmt det egentligen får vara i en lägenhet och vilket ansvar hyresvärden eller bostadsrättsföreningen har. Vi reder ut vad som gäller vid normala temperaturer och hur varmt det egentligen får vara vid en värmebölja.

Under en normal sommar gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd som säger att temperaturen under sommaren inte bör överstiga 26 grader (24 grader resten av året). Vid tillfälliga toppar får man acceptera temperaturer upp till 28 grader kortare perioder.

Här svarar vi på tre frågor om hur varmt det får vara och vad man som hyresvärd eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening behöver göra om temperaturen blir väldigt hög under sommaren.

Om det blir en rekordvarm sommar, vad gäller då?

Vid extremväder som exempelvis värmeböljor är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inte tillämpliga på samma sätt som annars. Vid extremväder är det oundvikligt med höga temperaturer och man kan inte kräva att hyresvärden eller bostadsrättsföreningen installerar klimatanläggningar för att sänka inomhustemperaturen i till exempel en äldre byggnad. Istället får man försöka stänga ute värmen så gott det går genom att dra ner persienner och dra för gardiner och genom att vädra på kvällen och natten när det är svalare ute.

siriusHur varmt får det vara i min lägenhet ?

Nytt administrativt system.

Vi genomför förändringar internt i syfte att både effektivisera vår vardag samt även förenkla din vardag som hyresgäst. Vi vill dela med oss av de förändringar som kommer att ske samt hur dessa eventuellt påverkar dig.

Nytt administrativt system
Vi byter fastighetssystem till ett Norrländskt företag från Umeå som heter Mowida AB. Detta system kommer inte att innebära direkta märkbara skillnader för dig som nuvarande hyresgäst förutom utseendet på våra hyresavier. Framöver kan du använda plattformen på vår hemsida i samband med felanmälan och kommunikation med oss på Sirius Fastigheter.

Ny kollega på ekonomi
I samband med förändringarna vi genomför välkomnar vi även en ny kollega som heter Anna-Karin Carlsson och kommer att arbeta med ekonomi tillsammans med oss på Sirius Fastigheter. Anna-Karin kommer du att komma i kontakt med i samband med frågor gällande ekonomi och nedan hittar du hennes kontaktuppgifter som endast bör användas i frågor gällande dina hyresinbetalningar.

Anna-Karin finns tillgänglig:

  • Måndag via telefon kl. 08.00-17.00
  • Dagligen via e-post

Telefon: 070 568 84 10
E-post: anna-karinekonom@siriusfast.se

OCR nummer
På de avier som du mottar efter 2022-06-01 kommer det att finnas ett OCR nummer som du behöver ange i samband med att du betalar dina hyror framöver. Detta är av stor vikt för att underlätta vår kontroll av inbetalningar samt för att vi ska kunna säkerställa att just din hyra är betald.

Bankgiro talong & QR-kod för enklare inbetalning
Kommande hyresavier som du mottar från oss kommer att ha ett nytt utseende. Hyresavin kommer innehålla möjligheten att betala denna genom att skanna den med bank appen via QR kod för snabbare betalning samt även möjligheten att använda ett inbetalningskort, en så kallad bankgiro talong. På hyresavin kan det även komma att finnas olika informativa meddelanden till dig som hyresgäst.

Betalsätt Autogiro ersätts av E-faktura eller e-post
Betalsätten som kommer att gälla för inbetalning av hyresavier efter 2022-06-01 är antingen e-post eller e-faktura.

siriusNytt administrativt system.