TV4-kanalerna & C More

INFORMATION FRÅN  COM HEM

Förhandlingar med Telia om TV4-kanalerna och C More

Att förhandla med olika kanalbolag är en del av vår vardag och vårt avtal med Bonnier Broadcasting, numera Telia (med kanaler såsom TV4, Sjuan, TV12, C More med flera) löper ut inom kort. Tyvärr har Telia dragit ut på förhandlingarna, och vi har därför ännu inte kommit överens om villkoren för ett nytt avtal. Vår ambition är självklart att komma överens med Telia om ett nytt avtal så snart som möjligt.

Om vi inte kommer överens om ett nytt avtal
I det fall vi inte kommer överens med Telia kan det innebära att vi från och med midnatt den 10 december tvingas sluta visa TV4-kanalerna, Sjuan, TV12 och C More.

Så snart vi vet mer kommer vi gå ut med information till alla fastighetsägare via e-post som beskriver när eventuell släckning sker och hur vi i så fall ersätter de påverkade kanalerna med annat innehåll. Av erfarenhet vet vi att tillgång till ersättningskanaler är den viktigaste frågan för de boende vid denna typ av händelser.

Vi kommer även säkerställa att ni får en informationstext som ni kan vidareförmedla till era boende. Självklart tar vi även direktkontakt med alla som har abonnemang från oss och ger dem individuell information utifrån abonnemangstyp, till exempel genom sms och information under ”Mina Sidor”. Sidan Aktuellt uppdateras löpande med generell information om utvecklingen och eventuella ersättningar.

siriusTV4-kanalerna & C More

Målning Fastighet

Vi kommer att måla vår fastighet på Oscarsgatan 1 med start den 2:a Juli.

Målningsarbetet beräknas ta ca: 3 veckor om vädret tillåter.

Byggställningar kommer monteras runt fastigheten under perioden.

 

siriusMålning Fastighet

Renovering trapphus!

Nu fräschar vi upp våra trapphus & snart är vi i just ert !

Ursäkta stöket!

Ordningsföljd: Storstigen 39, Östergatan 49, Gymnasievägen 1, Oscarsgatan 1, Grangatan 3-5.

Arbetet anses vara slutfört Mars 2017.

siriusRenovering trapphus!

SOPNING

Sopning av samtliga markytor kommer att ske i början av vecka 20

vi har hoppats på regn  i samband med sopningen

för att undvika så mycket dam som möjligt

regnet har dock uteblivit varefter sopning ej har utförts.

siriusSOPNING

PLANERAT ELAVBROTT

Fastigheten på Oscarsgatan 1 kommer att vara strömlös under tiden

tisdag 2016-06-10  23:0 – onsdag 2016-05-11 04:00.

På grund av underhållsarbete av Luleå Energi.

siriusPLANERAT ELAVBROTT

Områdeskontor

Sirius fastigheter har ett nytt områdeskontor på Storstigen 39, 972 32  LULEÅ.

Är kontoret obemannat når ni oss som vanligt via huvudkontoret.

siriusOmrådeskontor

Brandskydd

Vi arbetar vidare med vårt brandskyddsarbete på våra fastigheter vartefter vi vill säkerställa att fungerande brandvarnare finns i alla lägenheter i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).
Fungerar inte eller saknas brandvarnare skall anmälan göras till fastighetsägaren. Hyresgästen ansvarar för att brandvarnare vårdas samt att den/de funktionstestas en gång per år, förslagsvis 1:a advent.

Våra nyinstallerade brandvarnare har batteridrift på ca 10 år!
Vi hjälper er med installation om så önskas!

Under kontakt kan du se olika sätt att göra felanmälan.

ofogoABBrandskydd