SOPNING

Sopning av samtliga markytor kommer att ske i början av vecka 20

vi har hoppats på regn  i samband med sopningen

för att undvika så mycket dam som möjligt

regnet har dock uteblivit varefter sopning ej har utförts.

siriusSOPNING

PLANERAT ELAVBROTT

Fastigheten på Oscarsgatan 1 kommer att vara strömlös under tiden

tisdag 2016-06-10  23:0 – onsdag 2016-05-11 04:00.

På grund av underhållsarbete av Luleå Energi.

siriusPLANERAT ELAVBROTT

Områdeskontor

Sirius fastigheter har ett nytt områdeskontor på Storstigen 39, 972 32  LULEÅ.

Är kontoret obemannat når ni oss som vanligt via huvudkontoret.

siriusOmrådeskontor

Brandskydd

Vi arbetar vidare med vårt brandskyddsarbete på våra fastigheter vartefter vi vill säkerställa att fungerande brandvarnare finns i alla lägenheter i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).
Fungerar inte eller saknas brandvarnare skall anmälan göras till fastighetsägaren. Hyresgästen ansvarar för att brandvarnare vårdas samt att den/de funktionstestas en gång per år, förslagsvis 1:a advent.

Våra nyinstallerade brandvarnare har batteridrift på ca 10 år!
Vi hjälper er med installation om så önskas!

Under kontakt kan du se olika sätt att göra felanmälan.

ofogoABBrandskydd