Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss kan du göra på följande sätt:

För frågor rörande hyresaviseringar:
Måndagar, 08:00-16:00
Anna-Karin Carlsson, tel. 070-568 841 0

anna-karinekonom@siriusfast.se (alla dagar)

För Fastighetsunderhåll, felanmälan:
Må-fr, 08:00-16:00
Mats Hedberg, tel. 0920-884 10
felanmalan@siriusfast.se

För Akuta jourärenden efter kl. 16:00 samt helger. tel. 070-688 84 00

Vill du ställa dig i vår lägenhetskö så går det bra att göra under intresseanmälan.

ofogoABKontakt